Skip to content

11 ශ්‍රේණිය තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්සණය

Grade 11 ICT

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය – 11 ශ්‍රේණිය පො/පලුගස්දමන මහා විද්‍යාලය 1. පුනරීක්ෂණ – PMV ICT UNIT – වාර විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර ඇසුරින් ඒකකය 01 ඒකකය 02 ඒකකය 03 ඒකකය 04 ඒකකය 05 ඒකකය 06 2. බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර PDF –… Read More »Grade 11 ICT