Skip to content

Grade 11 ICT

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය – 11 ශ්‍රේණිය

පො/පලුගස්දමන මහා විද්‍යාලය


1. පුනරීක්ෂණ – PMV ICT UNIT – වාර විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර ඇසුරින්

ඒකකය 01 ඒකකය 02 ඒකකය 03
ඒකකය 04 ඒකකය 05 ඒකකය 06

2. බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර PDF – ICT ගුරු WhatsApp සමූහයෙන්

ඒකකය 01 ඒකකය 02 ඒකකය 03
ඒකකය 04 ඒකකය 05 ඒකකය 06

2. බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර Google Forms – ICT ගුරු WhatsApp සමූහයෙන්

ඒකකය 01 ඒකකය 02 ඒකකය 03
ඒකකය 04 ඒකකය 05 ඒකකය 06

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *